Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim
ve irfanın müspet fikirlerini veriniz
SGF SİBER GÜVENLİK EĞİTİM SERTİFİKASI

Uluslararası alanda yapılan siber güvenlik eğitim programlarının incelenmesi neticesinde sentezlenen ve maksimum fayda sağlanmasını amaçladığımız eğitim müfredatımız uygulanarak, eğitimler gerçekleştirilecektir. Eğitimlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olacaktır.