Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim
ve irfanın müspet fikirlerini veriniz
01 Ocak 1970 Perşembe