Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim
ve irfanın müspet fikirlerini veriniz
Yurtdışı Temsilcilikler
Cüneyt ÇERKEZ
KKTC Temsilcisi
Muhammad Hasan ISLAM
Pakistan Temsilcisi