Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim
ve irfanın müspet fikirlerini veriniz

Yurtdışı Temsilcilikler